Camping Paraiso

6.5
Marc Bastijns - 03 augustus 2015

Het vaste duo Marc Legendre en Marcel Rouffa levert een nieuwe graphic novel af. Camping Paraiso is een intrigerende thriller die ontsierd wordt door enkele stokpaardjes van de beide auteurs. Bevreemding en mysterie zijn de codewoorden in deze eerste oorspronkelijk Nederlandstalige uitgave van Gorilla.

Een afgelegen camping in een besneeuwd Canada. De bevreemdende Dylan is de conciërge van de camping. Op een dag arriveert Diane als nieuwe bewoner van één van de caravans. Ze komt naar de camping om aan een nieuw boek te werken en leert de vijandige Dylan beter kennen. De verlaten sfeer van de camping en de eenzaamheid lijken ook hallucinaties op te roepen. Diane werkt verder aan haar boek en schrijft de weerbarstige Dylan ondertussen brieven. Die lijkt die brieven te waarderen, waardoor er een soort van toenadering tussen hen tot stand komt. Toch lijkt Dylan nog meer te verbergen te hebben. Zo toont hij Diane geregeld lapjes stof met de geur van rottend vlees. Als lezer bekroop ons een onbehaaglijk en koud gevoel.

De kracht van het scenario van Marc Legendre zit hem in het suggestieve. Door het aanbrengen van elementen laat hij de lezer verschillende verbanden leggen. Wie is die Dylan en waarom is zijn camping zo verlaten? Klopt het wel wanneer hij zegt dat de dooi de bewoners zal terugbrengen? Legendre maakt echter net iets te vaak gebruik van beladen uitspraken. Zo vermeldt de cover 'Soms word je de koude die je voelt' bij wijze van ondertitel. Die theatraliteit had voor ons niet echt gehoeven. Met bombast en hoogdravende literariteiten is het moeilijk ons te verleiden. Dat was immers een van de redenen waarom Legendres graphic novels als Finisterre of Wachten op een Eiland bij ons behoorlijk koud vielen.

Met Asem maakte Marc Legendre al eerder een verhaal met Marcel Rouffa. Deze oude rot in het tekenvak maakte met die graphic novel een terugkeer naar de voorste gelederen van de Vlaamse stripwereld. Samen publiceerden ze Camping Paraiso eerst in het digitale tijdschrift Stroke. Nu bundelde Gorilla deze strip als eerste onvertaalde album in hun fonds. Aangezien Marc Legendre eerder al Biebel-albums en Ayak + Por bij de uitgeverij liet verschijnen, is de logica voor deze bundeling van krachten niet ver te zoeken. Rouffa levert overtuigend werk af, dat vooral opvalt door de schetsmatige kracht. Sterke contrasten en scherpe lijnen maken dat zijn werk in deze Camping Paraiso wat weg heeft van Charlie Adlards werk voor The Walking Dead. Net als in die succesvolle reeks van Robert Kirkman vormt een desolaat landschap ook de achtergrond in Camping Paraiso. Marcel Rouffa slaagt er perfect in om het landschap mee deel te maken van het verhaal. Hier en daar verzanden zijn schetsen in onevenwichtige pagina's die wat te gehaast gemaakt lijken.

De combinatie van Legendre en Rouffa blijft garant staan voor verrassende verhalen. Camping Paraiso is zeker geen klassieker voor de toekomst binnen de Vlaamse graphic novel. Daarvoor overtuigen zowel tekst als tekeningen te weinig. Toch geeft het album ook blijk van het onmiskenbare talent van beide auteurs. Alleen al daarom is het goed dat Gorilla ook verhalen van eigen bodem een kans wil geven.

E-mailadres Afdrukken