Banner

Victoria Deluxe

Vidi Vici

Stefanie Van Rompaey - 25 november 2009

Sociaal-artistiek theater is niet meer wat het geweest is. Vergeet plaatsvervangende schaamte en pijnlijke stiltes, sociaal-artistiek kan rocken. Het is dan ook lang aanschuiven op zaterdagavond bij het buurtcentrum Dampoort in Sint-Amandsberg voor de heropvoering van Vidi Vici van Victoria Deluxe. Deze sociaal-artistieke werkgroep biedt de gewone Gentenaar de kans zijn of haar verhaal via theater te vertellen.

De focus van Victoria Deluxe, ontsproten aan theaterproductiehuis Victoria, ligt op mensen die het moeilijker dan de gemiddelde burger hebben, die niet vlot meedraaien in de maatschappij, geïsoleerd of minderbedeeld zijn. Ook zo in Vidi Vici, hernomen naar aanleiding van Wereldarmoede Dag. De productie kwam tot stand in samenwerking met het OCMW, cultuurcentrum Circa en de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen. De spelers hebben zelf bijna allemaal af te rekenen met financiële problemen of sociale uitsluiting, samen hebben ze een hoop problemen bij mekaar. Op het podium vormen ze een bont allegaartje: een ADHD’er, een vereenzaamde Prins Carnaval, een jonge kerel met psychische problemen, een Rus, een betweterige regisseuse,…

Om de beurt staan mensen recht van hun stoel en komen naar voren. Daar staan vier microfoons waar ze in om ter sappigst Gents hun zegje doen. Een vrouw die niet op haar mondje gevallen is, wordt door allerlei diensten van het kastje naar de muur gestuurd en is dat grondig beu. Een man houdt niet van honden en hun poep op de stoep, een andere betaalt torenhoge ziekenhuiskosten voor zijn zwanger teefje. Nog een ander is al heel haar leven ongewenst. Maar dat is geen reden tot zagen of neuten, want hun miserie counteren ze met veel humor. Verhaal na verhaal wordt naar voren gebracht. Kop van jut zijn de politici, die geen idee hebben van wat leeft onder kansarmen. En tussendoor: muziek! Peter Maffay (Du bist alles), een lied over — jawel — hondenpoep, Tom Jones, opera en andere weerklinken. En op muziek wordt gedanst: klassiek ballet, line dancing en andere danspartijen wisselen elkaar af. Het wordt net geen musical...

Frappant hoe een voorstelling die door amateurs gemaakt en gespeeld wordt toch zo kan pakken. De enscenering is bewust simpel gehouden en dat staat mijlenver af van het clichébeeld van drukke, door over-acting geplaagde sociaal-artistieke voorstellingen. De zenuwen die bij de aanvang overheersen, een black-out, een stottering, doen het stuk niet aan kracht inboeten. Zowel het enthousiasme van de spelers als de confronterende realiteit van hun relaas zorgt dat hun pijlen het doel niet missen. De acteurs hebben recht van spreken, zij weten waarover ze praten. Iedereen heeft zijn rol, letterlijk en figuurlijk, waarbij ieders individuele troeven worden uitgespeeld. De drager kan het beste zeggen waar de schoen wringt. In schril contrast hiermee: de woorden en loze beloften van de heren en mevrouwen politici. Hun speeches, veelal geschreven door spindoctors en woordentovenaars staan bol van chique woorden maar zeggen weinig. Dat terwijl de gewone man in een kleine anekdote zijn hele tragische bestaan kan vatten. De enorme kloof tussen burger en politieker is de problematiek waar Vidi Vici om draait.

Een politiek stuk wordt algauw moraliserend, maar Victoria Deluxe vermijdt deze val. Humor en zelfbespiegeling zijn nooit ver weg. Ook de vele verschillende noten in de verhalen vermijden een beeld van een hoop arme sloebers. Ze verkiezen de spreekwoordelijke roze bril, de oplossing van een kale man in trainingspak. Enkel de eindzin, waarin we verzocht worden politiek wat "naar links" op te schuiven, mocht gerust achterwege gelaten worden.

Soms is het schrijnend, soms grappig, soms grappig schrijnend, maar altijd echt. De eerste voorstellingenreeks was netjes getimed, net voor de verkiezingen van 17 juni. Veel is er sindsdien niet veranderd en dat zal ook niet snel gebeuren. Maar uiting geven aan frustratie kan opluchten. Iedereen wil die politici toch eens graag met hun moile tege dampuurt plakken?

E-mailadres Afdrukken
 
Victoria Deluxe
http://www.victoriadeluxe.be
www.victoriadeluxe.be

Advertentie
Banner
Advertentie

TEST