Banner

Ludo Geysels

Peck-Order

Katelijne Beerten - 01 oktober 2001

De Kunstbank vzw heeft reeds een vijfjarige traditie op het gebied van fotografietentoonstellingen. Niet in een of andere galerij, maar in een café ofte een onconventionele ruimte om kunst te brengen. Tot medio oktober is de reeks Peck-Order van de Antwerpse fotograaf Ludo Geysels in De Blauwe Schuit te bezichtigen.

Kunst in een café plaatsen is verre van evident. De beelden van Ludo Geysels hebben echter iets bizars. Ze zetten aan tot denken en zorgen voor communikatie. "Alles draait rond communikatie, dat is het belangrijkste in de kunst," aldus Geysels. "Juist door een bepaald beeld in een café te plaatsen, of zelfs in je woonkamer, gaat er communikatie ontstaan, bijvoorbeeld doordat een bezoeker zich afvraagt waarom dat bepaald beeld op die plaats opgehangen is. Het communikatieve aspect is dus essentieel voor elke kunst, ook al ontstaat die communikatie door het bevreemdende karakter van de beelden."

Peck-Order bestaat uit een reeks beelden die een weerspiegeling van de maatschappij vormen. Centraal zijn de kippen geplaatst. Het betreft hier een groep kippen die op een bepaalde dag door een boer in de gedaante van kuikentjes aangekocht zijn, en op het moment van het fotograferen allemaal even oud waren. Geysels portretteerde hen, allen op een stereotype, haast geijkte wijze. Steeds hanteerde hij het vierkante formaat, dat het basisformaat van de fotografie is. Voorts werden de kippen allemaal in zwart-wit afgewerkt, op één kip na. Zij was de uitzondering. "Die ene kip in kleur is speciaal zo gekozen omdat zij de ogen gesloten houdt. Bij kippen gebeurt dit slechts door een vlies over de ogen. Het lijkt alsof zij alles ziet, maar eigenlijk ziet ze niets. Tegelijkertijd is het de kip die het meeste opvalt door haar kleur."

Het gebeurt wel vaker dat Ludo Geysels in zijn fotografische reeksen varieert op een thema. Hij regisseert een aantal beelden zodat hij tot een uitgebreide reeks komt. De beelden van die reeks verschillen haast niet van elkaar: Geysels gebruikt deze techniek om het thema helemaal uit te diepen, om de beelden echter te laten lijken, zodat ze verder wegebben van het cliché. De techniek bepaalt de vormgeving, per reeks past hij een ander aspect van zijn technisch kunnen toe. Steeds past Geysels zijn boodschap, namelijk de vermoddering van de menselijke existentie, toe op een ander domein van de samenleving. Steeds opnieuw toont hij een nieuwe versie van zijn visie op de wereld.

Om zijn visie, en volgens hem ook die van ieder mens, op de maatschappij te uiten, heeft Geysels ditmaal bewust voor kippen gekozen: "Op het ogenblik dat zij bij de boer aankomen en samen geplaatst worden, vormen zij onmiddellijk een eigen maatschappij die verdacht veel op de onze lijkt. Meteen profileren enkele kippen zich als de baas. Andere worden meteen onderdrukt, zodat je ‘winners’ en de ‘losers’ krijgt. Zo krijg je een ‘Peck-Order’. Het is overigens net zoals bij de mensen: iedereen kent personen uit zijn of haar jeugd die het ondertussen gemaakt hebben en anderen die (nog steeds) een absolute nul zijn. Het is een fenomeen dat men in de jaren zestig aan de universiteit van New Mexico ontdekt heeft: Peck-Order is een vorm van rangorde onder de vogels waarbij de hogere en superieure kip mag pikken op een lagere. Dit zie je ook in de fotoreeks: een bepaalde kip is erg gehavend terwijl een andere bijzonder fier op de foto staat."

Naast de kippen bevat de reeks ook twee foto’s van maïs. Eentje van een maïsplant met een klein kolfje en een andere met de volledig gerijpte maïskorreltjes. Dit deel van de reeks herbergt een maatschappijkritiek. "Terwijl de maïs een bijzonder uitputtende plant is voor de grond, wordt zij vooral gebruikt om de kippen te voeden. Er wordt zoveel werk verricht om uit zulk een hoge plant slechts een miserabel kolfje maïs te krijgen. Voorts doet men vanuit wetenschappelijk oogpunt enorm veel research en dit alles terwijl er zoveel mensen in de derde en de vierde wereld zijn die omkomen van de honger. Indien men op de gronden van die maïs graan zou planten, zou de opbrengst niet alleen veel hoger zijn, maar kan men ook veel meer mensen te eten geven. Maar ook dat is uiteindelijk slechts een vorm van ‘menselijke’ Peck-Order."

Peck-Order loopt nog tot 11 oktober en is gratis te bezichtigen in De Blauwe Schuit.

E-mailadres Afdrukken